Årsmøtedokumenter og protokoll 2022

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 8. Mar 2022

Her finner du dokumentene og protokollen fra årsmøtet 15.mars.

Årsmøtedokumenter 2022.pdf

Protokoll årsmøtet 2022.pdfOrganisert idrettsaktivitet er friskmeldt !

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 14. Jan 2022

Tirsdag 1.februar formidlet Regjeringen endringer i smittevernstiltakene i samfunnet. Allerede fra klokken 23.00 samme kveld ville følgende regler gjelde for den organiserte idretten: 

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter

  • Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.
  • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.


Det betyr at vi nå kan drive våre aktiviteter som normalt - lagsporter fotball, håndball, basket, samt allidrettsgruppen for voksne nå kan drive sine idretter helt normalt. 


For våre arrangementer vil følgende gjelde fremover: 

Offentlige arrangementer: 

  • Ingen antallsbegrensninger.
  • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
  • Krav til arrangør om at arrangøren skal gjøre seg kjent med relevante standarder om smittevern og bør følge disse.
  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter i faste tilviste plasser. Det gjør det mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet. Det er også unntak for kravet om å sørge for at alle kan holde 1 meters avstand for noen grupper, blant annet for utøvere på kultur- og idrettsarrangementer, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
  • Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak omtalt i relevant standard om smittevern.

 

For vårt treningsrom - og våre medlemmer her - gjelder følgende: 

Smittevernfaglig forsvarlig drift

  • Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
  • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet, inkl. høyere utdanning.
  • Følgende øvrige virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.


Alle besøkende til vårt treningsrom skal altså opprettholde meteren ovenfor hverandre såfremt man ikke er fra samme husstand. 

Hygiene og renhold i lokalene blir meget godt ivaretatt av vår renholdsleverandør. 


Jeg ønsker alle våre medlemmer gode treninger fremover ! 


Øystein Påmeldingen til AFSK SparebankCup 2021

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 9. Aug 2019

Aurskog Sparebankcup 2021


innendørs fotballcup!


AFSK Sparebank Cup returnerer i 2021 og vi fyller hallen med fotballglede i fire strake helger som den perfekte avslutningen på fotballsesongen. 

Datoer som er satt er: 

Fredag, 29.10, G12, 5'er, Hel Bane, Tid ca 1700-2200,

 

lørdag 30.10, J6, 3'er, 1/3 Bane, Tid ca 0900-1200

lørdag 30.10, J7, 3'er, 1/3 Bane, Tid ca, 1200-1445

lørdag 30.10, G10, 5'er, Hel Bane, Tid ca 1500-2100

 

fredag 05.11, J12 5'er, Hel Bane, Tid ca 1700-2200, 

 

lørdag 6.11, G6, 3'er, 1/3 Bane, Tid ca 0900-1200, 

lørdag 6.11, G7, 3'er, 1/3 Bane, Tid ca 1200-1445 

lørdag 6.11, G8, 1/2 bane, 4'er, Tid ca 1500-2100 

 

fredag 12.11, J11, 5'er, Hel Bane, Tid ca 1700-2245 

 

lørdag 13.11, J9, 1/2 bane, 4'er, Tid ca 0900-1500 

lørdag 13.11, G9, 1/2 bane, 4'er, Tid ca 1500-2100 

 

fredag 19.11, G11, 5'er, Hel Bane, Tid ca 1700-2245 

 

lør. 20.11, J8, 1/2 bane 4'er, Tid ca 0900-1500 

lør. 20.11, J10, 5'er, Hel Bane, Tid ca 1500-2100 

 

De eksakte tiene vil bli publisert ca en uke før cupen blåses i gang og tidspunktene vil justeres, de er her presentert for å gi et veiledende overblikk. 

 

Hvert lag får minimum tre kamper, ingen sluttspill, alle deltakere premieres med medalje, hvert lag får dessuten trofé. AFSK Sparebank Cup følger NFFs reglement.

 

Påmelding foretas her: https://aurskogsparebankcup.cups.nu/j/public/reg

 

Mvh,

AFSK Fotball


Aurskog/Finstadbru SK innkaller til årsmøte 9.juni 2020 i idrettshallen

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 18. Feb 2019

Dato:Tirsdag 9.juni
Tidspunkt:
Kl. 19.00
Sted:
Aurskoghallen


Etter myndighetenes oppmykning av koronarestriksjonene de siste dagene har AFSK styret ønske om å gjennomføre tradisjonelt årsmøte, men møtet gjennomføres i år i Aurskoghallen der det er gode muligheter til å overholde de nye krav om 1 meters avstand mellom alle deltakere i arrangementet. Det plasser ut stoler i hallen med god avstand, og vi åpner en av sidedørene for enklere adkomst denne dagen.

Eventuelle forslag må fremsettes skriftlig (f.eks. på e-post til afsk@afsk.no) og må være styret i hende senest 14 dager før møtet. Dvs. innen mandag 25. mai.
Årsmøtepapirer vil være tilgjengelig på www.afsk.no senest 7 dager før årsmøtet holdes. 

Vedr stemmerett og valgbarhet henvises til AFSK vedtekter