Klubben opprettholder vedtak om stengt anlegg - styremøte 5.april

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 5. Apr 2020

AFSK hovedstyret var i dag samlet til diskusjon om hvorvidt klubben skal åpne opp fotballanlegget og tillate aktivitet på banene. De siste dagene har vi kunnet lese at Idrettsforbundet sammen med Helsedirektoratet har utarbeidet felllesidrettslige anbefalinger for utøvelse av aktivitet. 

Les mer om NIFs anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet

I etterkant av dette har det vært mange nyhetssaker i mediebildet om fotballbaner som åpnes for uorganisert aktivitet, underforutsetning av strenge regler. Fotballforbundet laget straks en veileder om utførelsen av fotballidretten - Fotballens koronavettregler

Både hovedstyret og fotballstyret har den siste tiden mottatt mange spørsmål om vi kan åpne kunstgressbanen for aktivitet. Hovedstyret samlet seg i dag 5.april til ekstraordinært møte i Aurskoghallen, der de selv praktiserte koronaregler i form av avstand mellom tilstedeværende.

Det er viktig å presisere at koronavettreglene er opp til hver enkelt anleggseier å vurdere. AFSK sin vurdering for vårt eget anlegg og lokalmiljø er det best å holde anlegget stengt inntil videre. Styret var klart i flertall for å opprettholde at alle AFSK sine anlegg holdes stengt. 

Styret vet det er svært mange som ønsker å benytte banene våre for egentrening, men under de forutsetninger og retningslinjer som er gitt - er vi ikke trygge på at regelverket vil overholdes til enhver tid. Samfunnet er fremdeles inne i en situasjon der vi skal gjøre det vi kan for å begrense smitte, og klubben ønsker å bidra med det vi kan. Det gjør vi best ved å holde anlegget utilgjengelig, enn så lenge. 

Styre ber alle medlemmer om å vise forståelse for dette og selvsagt overholde beslutningen som er fattet. 


Øystein Bråten 

Daglig leder Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.